Visite

Visites worden afgelegd op aanvraag en in overleg met de huisarts. U kunt hiervoor tussen 8.00 en 10.00 uur bellen.

Wij verzoeken u om indien mogelijk naar de praktijk te komen, omdat daar meer mogelijkheden zijn om u te onderzoeken en te behandelen.